Izaberite stranicu

Udruženje za
zaštitu prava pacijenata
na savesno lečenje

Više informacijaKontakt

Udruženje HELP

Udruženje HELP je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zdravstvene zaštite stanovništva, a naročito prava pacijenata na savesno i čoveka dostojno lečenje, da li se lečenje i ostale procedure u vezi sa lečenjem sprovode u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o pravima pacijenata, Rimskoj povelji o zaštiti prava pacijenata, Ustava RS, te u skladu sa opšteprihvaćenim pravilima struke.

Ciljevi Udruženja

SPROVOĐENJE

aktivne i efikasne politike zaštite prava građana radi podizanja nivoa svesti građana u oblasti zdravstvene zaštite na svim nivoima.

ORGANIZUJE

samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama javne skupove/tribine, okrugle stolove , konferencije za štampu i sl./savetovanja, seminare sa ciljem upoznavanja što većeg broja građana sa pravima pacijenata i ostalim ciljevima udruženja.

DUGOROČNI CILJ

je postizanje višeg nivoa informisanosti građana u Republici Srbiji o njihovim pravima u ulozi pacijenata , kao i njihove zaštite za slučaj kršenja ili ugrožavanja tih prava.

w

TREBA VAM POMOĆ?

Pozovite nas na telefon 063 719 75 87
od ponedeljka do petka
od 09-13h i 17-19h ili nam pišite na email: kontakt@udruzenjehelp.com

Delatnost Udruženja

  1. 1. Informisanje pacijenata o osnovnim pravima koja im pripadaju po osnovu zdravstvenog osiguranja i zaštiti istih na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o pravima pacijenata Republike Srbije;
  2. 2. Prikuplja i obrađuje odgovarajuću dokumentaciju po svim aspektima bitnim za oblast prava pacijenata , promoviše principe prava na zdravlje i zdravstvenu zaštitu građana;
  3. 3. Pružanje saveta i svake druge pomoći pacijentima u ostvarivanju prava i zaštite istih ukoliko su u bilo kom obliku ugrožena ili povređena:
  4. 4. Olakšavanje procedure za rešavanje problema iz oblasti zaštite prava pacijenata ;
  5. 5. Rad na unapređenju pravnog okvira za zaštitu prava pacijenata i poboljšanje sistema zdravstvene zaštite:
  6. 6. Postupanje po prigovorima pacijenata;
  7. 7. Samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama , organizuje stručne skupove , savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti koje reguliše Zakon zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti pacijenata kao i drugih srodnih zakona;
  8. 8. Svojim aktivnostima , kako elektronskim i štampanim medijima, internet prezentacijama putem veb portala  Udruženja , zatim konferencijama za medije i gostovanjem u radio i TV emisijama, putem članova savetnika-eksperata i snimljenih video priloga koji se mogu besplatno videti i preuzeti , te emitovati od  straneTV stanica , Udruženje će omogućiti da veći broj građana Srbije dobije informacije i savete o zaštiti prava i ulozi pacijenata;
  9. 9. Održavanje seminara, obuke za spoljne saradnike , promocije zaštite prava pacijenata , edukacije građana o nivou zadovoljstva zdravstvenim ustanovama;
  10. 10. Druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.